Fotoperationer

På vår mottagning utreds och behandlas följande diagnoser. På operationsavdelningen utförs ett flertal operationer på foten. Operationerna utförs smärtfritt i lokalbedövning, själva bedövningssprutan känns dock något.

Tvättinstruktioner före operation

Hallux Valgus

Hallux Valgus är den vanligaste fotåkomman hos vuxna och är vanligare hos kvinnor än män. Hallux Valgus betyder att stortån är snedställd. Ofta med ömmande knöl på sidan.

 

De flesta patienter besväras över att skorna skaver över knutan på insidan. Endast gamla ingångna skor duger. Besvären kan börja smygande men blir ofta uttalade så småningom. Det finns ingen bestämd tidpunkt när det är dags för operation, det varierar från fall till fall. Smärta, svårighet att klara arbetet och skoproblem är faktorer som spelar in. Det finns ingen anledning att operera en besvärsfri fot i förebyggande syfte.

Vid operationen görs framfoten smalare, dels genom att mejsla av benutskottet, dels genom att flytta stortån i sidled. På ”köpet” rätas stortån utBandaget och en behandlingssko behålles i ca 3 v. Man får belasta foten under läkningsperioden som är ca 4-6v.

Information före operation

Hallux rigidus

Hallux rigidus: förslitning i stortåbasen.

Hallux Rigidus betyder stel stortå. Det finns artros i stortåleden och rörligheten är nedsatt. Oftast har man smärta och stelhet i stortåleden. Över tid skapas kantpålagringar på den skadade leden som kan klämma i skor. Besvären utvecklas successivt med gradvis försämring.

I 1:a hand försöker man behandla med olika former av skoanpassning.

Ett svårbehandlat tillstånd där operationen sällan ger total smärtfrihet.  Ingreppet kan utföras på flera sätt och strävar efter att återställa det nedsatta rörelseomfånget. Att istället göra leden helt stel, och därmed smärtfri, är ofta ett bra alternativ. Konvalescensen är vanligen flera månader.

Information före operation

Hammartå

Innebär att en tå, oftast 2:a tån (pektån), böjer sig och får inte plats i skon. Skav uppkommer både på ovansidan och på tåspetsen. Ofta får man också en förhårdnad på trampdynan.

Via ett snitt på ovansidan görs en förkortning och uträtning av tån, som därmed blir smärtfri.

Efter 3v tas stygnen bort och efter ytterligare 3v tas stiftet bort. Man får belasta på foten hela tiden med specialsko.

Information före operation

Skräddarknuta

Skräddarknuta eller bunionette innebär en bred framfot med knöl på lilltåsidan.

Knölen ger besvär i skor med ont, värk, skav och även sår. Till och från kan knölen bli inflammerad, den blir då röd och varm och ger ännu mer besvär.

Innan operation är aktuellt bör man prova skor med bredare läst.

Liknar en omvänd hallux valgus. Korrigeras på motsvarande sätt, dock alltid med tillfällig stiftfixering i 6v. Foten belastningsbar i specialsko direkt efter op.

Information före operation

Mortons neurom

Känselnerven mellan 3:e och 4:e tån kan ibland komma i kläm och bilda en ömmande knuta som kan ge svår belastningssmärta. Ofta har patienten själv svårt att ange exakt var det onda sitter. Man kan försöka behandla med inlägg i skon med sk. Främre pelott.

Om ej inlägg hjälpt kan man operera. Via ett längsgående snitt avlägsnas nervknutan. Ingreppet brukar ge distinkt smärtfrihet. Efter 3 veckor brukar man kunna belasta foten. En tacksam operation.


Information före operation

Ganglion

Ganglion är en vätskefylld utbuktning från en led eller senskida, oftast stor som en ärta men kan bli större och är fylld med vätska. Ganglion sitter i anslutning till led eller senskida.

Vid operation. Slemsäcken frias och ”stjälken” skärs av. Snabb återgång till normal fotfunktion återkommer snabbt, men en lokal svullnad kan kvarstå flera månader. Recidiv, återfall, av ny slemsäck förekommer.


Information före operation

Akillestendinos

Hälseneinflamation sitter oftast en bit upp på hälsena. Ofta spolformad ömmande uppdrivning.

Överbelastning av senan (ensidig belastning, hög intensitet, hårt underlag). Upprepade småtrauma. Ibland inflammation i underliggande slemsäck. Tryck från illasittande sko.

Behandlingen med starkast evidens är rehabiliteringsträning (både koncentrisk och excentrisk belastning) för vadmuskel och hälsena.

Andra behandlingar såsom injektions-, stötvågs-, laser- och ultraljudsbehandling har varierande evidens.

Operation i sällsynta fall.

Bakre hälsmärtor

Överbelastningar på hälsenan kan orsaka en inflammation i hälsenan som kan leda till benbildningar på baksidan av hälbenet. Behandlas i första hand med anpassade skor med anpassad hälkappa för att minska trycket på bakre delen av hälen och i svåra fall operation, då man tar bort den lilla benutväxten på hälbenet.

Kompartmentsyndrom

Vid mycket hårt muskelarbete, till exempel hos långdistanslöpare, kan ökat muskulärt tryck ge upphov till smärta, speciellt i de yttre och främre muskellogerna.

Delning av muskelfascia

Nageltrång

Nageltrång är en vanlig och ofta plågsam sjukdom. Den ses mest hos ungdomar men även äldre kan ha besvär. Nageln växer ned och in i huden längs sidorna av nageln. Det ger smärta framför allt när man har skor. Orsaken till nageltrång är oklart men en alltför kort klippt nagel har sannolikt betydelse.

Vid operation klipps en liten del av nageln bort vid den smärtsamma sidan. Med ett litet snitt i huden i nagelvinkeln kan man ta bort nagelanlaget så att nageln inte längre växer ned i huden. Anlaget tas bort både med kniv. Trots detta kan det någon enstaka gång hända att nageltrånget kommer tillbaka.


Information före operation

Gå till