Handoperationer

Följande tillstånd och diagnoser utreds och behandlas på vår mottagning. På operationsavdelningen utförs flera operationer på handen. Operationerna utförs smärtfritt i lokalbedövning, själva bedövningssprutan känns dock något.

Tvättinstruktioner före operation

Karpaltunnelsyndrom

En nerv i handledsnivå ligger i kläm och ger stickningar i fingrar, framförallt nattetid. Operationen syftar till att avlägsna trycket, så att nerven åter kan fungera normalt.

Vid påtagliga symptom skall man, för att undvika bestående nervskador, operera utan onödigt dröjsmål. Redan natten efter operationen brukar symptomen minska.Bandaget tas bort efter 3 v.

Information före operation

Triggerfinger

En sena kommer i kläm i sin senskida och ger upphakningar eller låsningar av  fingret i böjt läge. Operationen strävar efter att öppna senskidan så att senan kan glida fritt. Själva senan lämnas intakt. Resultatet är alltid gott. Bandaget sitter på i ca 2 v.


Information före operation

De Quervain

Tumsträckarsenan har det för trångt i sitt senfack. Senfacket öppnas så att senan kan glida fritt. Själva senan lämnas intakt. Operationen ger snabb och fullständig symptomfrihet. Sjukdomen är en variant av Triggerfinger.
Bandaget sitter på i ca 2 v.


Information före operation

Ganglion

Sitter oftast på handryggen, men kan sitta var som helst. Slemsäcken frias och ”stjälken” skärs av. Snabb återgång till normal handfunktion återkommer snabbt, men en lokal svullnad kan kvarstå flera månader. Recidiv, återfall, av ny slemsäck förekommer.


Information före operation

Dupuytrens kontraktur

Sjukdomen har inget med senorna att göra, utan är en ärftlig skrumpning av bindväven i underhuden. Operationen tar lång tid och vid utbredda förändringar i flera fingrar remitteras du till handkirurgen för operation. Operationen strävar efter att avlägsna skrumpningar så att du åter kan sträcka fingrarna. Ibland når man inte full sträckning i fingrarna. Viss risk för små känselnervskador.


Information före operation

Tennisarmbåge

Vid tennisarmbåge gör det ont i muskelfästena på armbågens utsida. Det kan bero på att du har jobbat mycket med händerna och överansträngt musklerna som sträcker fingrarna och handleden.

Vid operation tas inflammatorisk vävnad bort samt lossning av aktuellt muskelfäste.

Cirka 3 veckors läkningstid.

Gå till